Hur svårt kan det vara? Nio frågor och svar om reformer i västerländska demokratier (How Hard Can It Be? Nine Questions and Answers on Reform in Western Democracies)

In Swedish. Co-authored with Andreas Bergh

Ekonomisk Debatt, 2013, 41(5): 45-55.

Abstract: Det finns en hel del forskning kring varför vissa länder lyckas genomföra effektivitetshöjande reformer medan andra misslyckas. Denna artikel sammanfattar lärdomarna i form av nio frågor som har ställts av forskningen. Vi diskuterar kopplingen mellan reformer och politikers partifärg, utbildning och professionella bakgrund, globalisering, ekonomiska kriser samt effekten av reformer i andra länder. Därefter redogörs för betydelsen av valstrategiska avväganden och byråkraters roll i reformarbetet. På flera av de frågor som har ställts finns tämligen tydliga svar. Samtidigt illustrerar denna genomgång hur fragmenterad kunskapen är.

Download: Journal link, Pdf


More from me

We show under what conditions a special economic zone will succeed at spurring development and at sparking broader liberalization.

This paper presents export processing zones (EPZs) as a rent-seeking tool with the appearance of a development policy. My model indicates that EPZs do not benefit an economy via backward linkages but through marginal improvements to a country’s trade regime.